Бази

 • гр. София бул. “Климент Охридски” № 61
  тел/факс.02 961 70 74
  за контакти Георги Галев, моб.0884 17 22 80
 • гр.София ул.”Суходолска” № 66
  за контакти Данаил Димитров, моб. 0885 99 59 78
 • гр.Гоце Делчев
  за контакти Виолета Кобакова, моб. 0886 533 745
  за контакти Илия Банев, моб.0888277439