Знаете ли че………

   За производството на 1 тон хартия се изсичат 25 дървета?
Стъклото може да се рециклира непрекъснато, а се разгражда в природата за 4 000 години?
Ежечасно в света се изхвърлят повече от 50 000 000 броя пластмасови бутилки, за разграждането на които в природата са им необходими от 300 до 800 години?
При рециклирането на суровините се използа 50% по-малко енергия?
     – Съществуват четири основни среди на живот – водна, сухоземна, почвена и организмова. Организмите, които ги обитават, имат редица приспособления развили се във времето, позволяващи им да живеят с тях, и ние трябва да се стремим да опазваме природата, за да не ни са налага да създаваме нови такива, за да можем да оцеляваме.
     – Екология и опазване на околната среда вървят ръка за ръка. Все повече програми финансират екологични проекти. Всеки днес усеща промените в климата – температурните разлики, обилните валежи, земетресенията и другите климатични аномалии.