Кои сме ние

“ВЕДА МЕТАЛ” ЕООД е основана прeз 2005 година. Основната дейност на дружеството е събиране, временно съхранение, транспортиране и предварително третиране на разделно събрани отпадъци. В решението на един от основните проблеми, не само на нашата страна, а и в световен мащаб, ние полагаме всички сили за предотвратяването на попадналите в природата отпадъци и се стреми към максимално извличане на рециклируемите суровини с цел тяхното последващо третиране и връщането им в употреба.