– Екологията е наука, която изучава взаимоотношенията между организмите и средата, в която живеят. Основен предмет на изследване на екологията са екосистемите. Тя е наука за икономиката на живата природа.

     – Произходът на думата “екология” идва от гръцки – οἶκος, „къща“, и -λογία, „изследване на“. Тя може да бъде: приложна, социална, геохимическа, космическа, физична и математическа, екология; геоекология, биоекология и екология на човека.

– Природата е естествената среда, която ни обкръжава. Трябва обаче да се разграничават изкуствено създадените от човека предмети – те не са част от природата.

– Не чакайте някой да се погрижи за природата, самите ние да се заемем с това. Не е необходимо да имаме задълбочени познания, за да изхвърляме боклука си на отреденото за него място, да изключим крушката в стаята, когато не сме в нея и да спираме водата, докато под крана няма нищо. Засадeте нещо, а ако вече сте го правили, защо да не го направим пак…  това е нашето бъдеще!